+38 097 003 22 99
+38 093 003 22 99
+38 099 003 22 99
Каталог продукції

Публічна оферта

Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією компанії «Фурнісет», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин «Фурнісет», далі за текстом - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті «https://furniset.com.ua/» (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

ТОВАР - меблева фурнітура, основи для столів, кромочні матеріали, розсувні системи, фасади, ламельні каркаси таін .;

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

АДМІНІСТРАТОР (ВЛАСНИК) - компанії «Фурнісет».

ПРОДАВЕЦЬ - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті, в тому числі і адміністратор.

ПОКУПЕЦЬ - фізична або юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

ЗАМОВЛЕННЯ - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної марки, виду або моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

Способи оплати:

- перерахування грошових коштів безпосередньо перед відправкою товару на банківський рахунок продавця;

- готівкою за фактом (Накладений платіж) при отриманні замовлення перевізнику;

- готівкою при отриманні в пункті самовивозу в рамках не заборонених чинним законодавством України.

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компаній за готівковий або безготівковий розрахунок в гривнях у порядку та сумах передбачених чинним законодавством України.

5.2. Прі не надходження коштів, Продавець залишає за собою право анулювати замовлення і не видавати замовлення Покупцеві на відділенні транспортних компаній.

5.3. Ціна товару вказана в Інтернет-магазині у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення, і не включає вартість доставки.

5.4. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого товару після того, як замовлення було прийняте Продавцем, а Покупець отримав телефонний дзвінок або інше повідомлення, які підтверджують Замовлення або Покупець здійснив розрахунок за товар.

5.5. Товар до моменту його отримання Покупцем, повинен бути повністю оплачений Покупцем.

5.6. При анулюванні Замовлення або проведенні повернення товару грошові кошти підлягають поверненню Покупцю.

5.7. Повернення грошових коштів може відбуватися на банківську карту з якої було сплачено замовлення, або, якщо сплата була за реквізитами, то на вказаний в замовленні банківську картку.

5.8. Термін повернення грошових коштів до 10 робочих днів після отримання Продавцем належним чином заповненої заяви на повернення.

5.9. Вартість товару оплачується в національній валюті України - гривні.

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень, а також на умовах самовивозу.

6.1.1. Інші умови доставки можуть бути додатково узгоджені з Покупцем за умови 100% передоплати за товар і за умови оплати за таку доставку виключно Покупцем.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

 7. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам суспільства.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https: // furniset.com.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. Вищевикладене твердження не виключає використання Продавцем інших, не заборонених за чинним законодавством України, способів продажу товарів.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

10. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Продавцю проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «furniset.com.ua» на офіційному інтернет-сайті https: // furniset.com.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою фізичним особам - підприємцям та юридичним особам для реалізації товару.


+38 097 003 22 99
+38 093 003 22 99
+38 099 003 22 99
Viber
Facebook
YouTube
Instagram
Розробка сайту - FOBS
Copyright © furniset.com.ua
Вгору